Download het programma

Deze website is de eigendom van Bruxelles Champêtre VZW :

  • Maatschappelijke Naam : ASBL Bruxelles Champêtre
  • Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
  • Maatschappelijke zetel : Jules Bordetlaan 13 – 1140 Evere – Belgique
  • Ondernemingsnummer : 0692.518.236
  • Verantwoordelijke uitgever : Samuel Chappel – Directeur
  • Contact : info@bruxelles-champetre.be

 

Auteursrecht en rechten van de producent van de gegevensbank

De site www.bruxelles-champetre.be vormt zowel een creatie die auteursrechtelijk beschermd is als een databank waarop de vzw Bruxelles Champêtre het auteursrecht en de rechten als producent bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, beelden, films, grafieken en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuur en ander gebruik, wijziging van het geheel of een deel van deze site in welke vorm en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw Bruxelles Champêtre.
De inhoud van de databank wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent machtigt elke opvraging en/of elk hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt, met inbegrip van het logo en de naam Bruxelles Champêtre, zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of namen. Elk gebruik van deze of gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ASBL Brussel Champêtre.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Brussels Champêtre ASBL besteedt de grootste zorg aan de creatie en de actualisering van deze site. Brussels Champêtre ASBL kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie op deze website. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. ASBL Bruxelles Champêtre wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud en het gebruik van de site.

In geval van links naar andere sites kan de ASBL Bruxelles Champêtre in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.